Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/ribonbeheer.nl/httpdocs/cms/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/ribonbeheer.nl/httpdocs/cms/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemFrontenduseraccess has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/ribonbeheer.nl/httpdocs/cms/administrator/components/com_frontenduseraccess/plugin_system/plugin_system2.php on line 15

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemjdownloads has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/ribonbeheer.nl/httpdocs/cms/plugins/system/jdownloads/jdownloads.php on line 17
Ribon Beheer

Inloggen VVE's

Privacy verklaring

Geachte heer en mevrouw,

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving oftewel de “General Data Protection Regulation” de “GDPR”.

De GDPR is een verordening waarmee de Europese Commissie de veiligheid van persoonsgegevens wil bewaken.

 

Wij vinden uw privacy zeer belangrijk en hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Vandaar dat wij u graag informeren over onze privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Ribon Beheer te Amsterdam.

 

Ribon Beheer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ribon beheer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 

. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;

 

. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken?

 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen:

 

. Toestemming;

 

. Wettelijke verplichting;

 

. Vervulling van een taak van algemeen belang;

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door Ribon Beheer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

. Het aangaan van het V.v.E. lidmaatschap;

.  Het aangaan van een huurovereenkomst;

. Het voorkomen van fraude en strafbare feiten;

. Het verzamelen en analyseren voor het verbeteren van de website en het geven van gerichte informatie;

. Het versturen van berichten over zaken betreffende Ribon Beheer;

. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen opgelegd door de overheid.

 

Verstrekking aan derden.

 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of een toezichthouder in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Ribon Beheer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Als u specifieke vragen en/of opmerkingen heeft over het gebruik van uw gegevens of geen e-mails, nieuwsbrieven en/of andere zaken betreffende Ribon Beheer wenst te ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.